Giải thưởng năm
WEVA Award 2017
Các thể loại đám cưới
3/34
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - Żaneta & Michał - Cats! ( shorter ver. )
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - Juliana e Thiago - Save the Date
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - W|W Vero&Juanmi. Save the date
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - Their Story | Save the Date
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - Save the date | Sandy & Bruno
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - DIANE & ELI ROY I SAVE THE DATE
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - Save The Date - Bruna + Gui
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - July 12th
WEVA Award 2017 - Lưu lại các khoảnh khắc - LONDON-LOVE

W|W Vero&Juanmi. Save the date

Videographer Wed in White

Zaragoza, Tây Ban Nha
Dmitry Sedov — 10
Artem Korchagin — 6
Elton Sabatino — 3
SOUL VIDEO — 9
Maru Films — 3
Diego Ortuso — 2
George Zorbas — 3
Gione da Silva — 8
∑ 44