Giải thưởng năm
WEVA Award 2018
Các thể loại đám cưới
28/99
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - M A R Y D A R Y
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Old Together
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - TO FIND EACH OTHER
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Love story ⁞ Mykhailo & Zoriana
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - The Wedding Tale | Kiira & Arthur • True Love in Italy
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Alexey & Yana
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Ivan & Victoria - Love Story
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Janaina + Leonardo
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - I will be with you forever
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Eternal Instant | Elisa + Valerio
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Love story in Andalusia.
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Stefana & Bogdan
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - J&T Street Art New York / Love Story

Ivan & Victoria - Love Story

Videographer Film Day Group

Ivano-Frankivsk, U-crai-na