Giải thưởng năm
WEVA Award 2018
Các thể loại đám cưới
23/99
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - S+S // Something french
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - The Letters from Italy
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - LOVE you
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Symphony (Lovers in Venice - Italy)
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - We Walk in Beauty - Country Lust
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - M A R Y D A R Y
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Old Together
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - TO FIND EACH OTHER
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Love story ⁞ Mykhailo & Zoriana
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - The Wedding Tale | Kiira & Arthur • True Love in Italy
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Alexey & Yana
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Ivan & Victoria - Love Story
WEVA Award 2018 - Hôn ước hay nhất - Janaina + Leonardo

Old Together

Videographer Dody Lim

Jakarta, In-đô-nê-xi-a