Giải thưởng năm
WEVA Award 2018
Chuyên ngành đám cưới
20/77
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Sergey & Alina
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Story in Iceland
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - #teplonashihdnei
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Life is only where there is love. (أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة)
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Artur//Amaliya |Feeling of Love
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - 1 Wedding Sound Showreel
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Nice, France | Cote D`Azur
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Sasha+Alina (award edition)
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - SoundReel_weva
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Weva Awards 2018 - Best Sound Producer
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - A little closer
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Aurélie & Junior - “One Minute”
WEVA Award 2018 - Sound Producer hay nhất - Tales of the wild

Nice, France | Cote D`Azur

Videographer Vital Sidarenka

Mát-xcơ-va, Nga