Tài khoản Pro

Điều kiện để tiếp nhận

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá 0/100%
Videographer Hugo Sousa Films
Videographer Ivo Vartanian
Videographer Oneshchak Production
Videographer Photoenvision Studio
Videographer Steve Oikonomou
Videographer Jason Belkov
Videographer Victor Popov Film Company
Videographer Dima Lobach
Videographer Beyond Vision Wedding Films
Videographer Giuseppe Piserchia
Videographer 35 Lab
Videographer STC Videographer
Videographer Promo Film Studio
Videographer Lucian Sofronie
Videographer Ronan Quinn
Videographer Maxim Ignatenco
Videographer Alex Cupid
Videographer Bernardo Migliaccio Spina
Videographer SkyTrip Studio
Videographer Damiano Scarano
Videographer Panos Karachristos
Videographer Cosmin Bolohan
Videographer Fabio Stanzione
Videographer Casaba Films
Videographer Yanni Hood
Videographer Alexander Terekhin
Videographer Dima Raduga
Videographer Oneshchak Production
Videographer Eldar Kulonbaev
Videographer Andrea Vallone
Videographer Antonio Leotta
Videographer Carlo Zanetti
Videographer Michal Šteflovič
Videographer Cinemate Films
Videographer Savvas Njovu Christides
Videographer JB Studio
Videographer Emanuele Mura
Videographer Giancarlo De Vita
Videographer Thanasis Zavos
Videographer Yarets Studio
Videographer Oleg Serbin
Videographer Darius Cornean
Videographer Ilya Tanasesku
Videographer Alive Film Productions
Videographer Giuseppe Galatà
Videographer Tears Wedding Film
Videographer Logic FreeMind
Videographer alexey gerbov
Videographer WeddingTree Film
Videographer Andrey Ischuk
Videographer Miroslav Prousek
Videographer VisualTec Film Studio
Videographer Antonis Papadakis
Videographer Yulia Vopilova
Videographer baba 3D studio
Videographer Al Agua Cinema
Videographer Carmine Pirozzolo
Videographer Marco De Nigris
Videographer KORO FILMS
Videographer Zinet Studio

Ưu điểm

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.

Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).

Xem người dùng theo dõi bạn.

Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).

Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.

Cá nhân hoá thông tin của bạn

Cơ hội để tấn công video của các biên tập viên khác để tham gia vào trận đầu tuần.

Quảng cáo đang xem về việc tìm một người quay phim.