Tài khoản Pro

Điều kiện để tiếp nhận

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá 0/100%
Videographer Artur Prihodkin
Videographer Vladimirov Vova
Videographer Konstantin Kamenetsky
Videographer StudioWu
Videographer Ars Moveri Studio
Videographer MoviEmotions .ru
Videographer Yarets Studio
Videographer Lenny Pellico
Videographer Антон Ясиров
Videographer Golden Legend
Videographer Gennadij Kulik
Videographer Ivory Films
Videographer Alex Rud
Videographer Roșu Florin
Videographer Eduard Carp
Videographer Dima Vutcariov
Videographer Cristi Coman
Videographer Stefan Mirea
Videographer Adrian Ungureanu
Videographer FIKS production
Videographer Alessandro Bordoni
Videographer Igor Catrinescu
Videographer Darius Cornean
Videographer Vlas Claudiu
Videographer ANDREW SYNOVERSKY
Videographer baba 3D studio
Videographer Sinisa Nenadic
Videographer Sandra Skroblies
Videographer Dmitry Sedov
Videographer IVAN MAKOVEY
Videographer Olisha M
Videographer ADUS PRO
Videographer Massimiliano Curcio
Videographer Dwudziestadruga Studio
Videographer Branko Kozlina
Videographer Владимир Надточий
Videographer Alex Diaz Films
Videographer ProMediaStudio (Andrei Ursu & Mitel Corici)
Videographer OK film studio
Videographer Giulia Selvaggini
Videographer Otabek Djuraev
Videographer PREMIUM STUDIO
Videographer Eternal Filmes
Videographer Cinematography Wedding - dimH
Videographer Сергей Галкин
Videographer Александр Сазонов
Videographer Denis Zwicky
Videographer Alessandro Briuolo
Videographer Андрей Неверовский
Videographer Daniele Melara
Videographer Jaqueline Weber
Videographer Luno films
Videographer Tomás Cristóbal
Videographer Florin Mârza
Videographer Natalia Mandla
Videographer Polina Oborina
Videographer svadbography .
Videographer Vasea Onel
Videographer WILL VIDEO Studio
Videographer Portrait Video Studio

Ưu điểm

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.

Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).

Xem người dùng theo dõi bạn.

Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).

Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.

Cá nhân hoá thông tin của bạn

Cơ hội để tấn công video của các biên tập viên khác để tham gia vào trận đầu tuần.

Quảng cáo đang xem về việc tìm một người quay phim.