Tài khoản Pro

Điều kiện để tiếp nhận

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá 0/100%
Videographer Tina Malkova
Videographer Elena  CH Photo & Video
Videographer Iuliia Direnko
Videographer Dante Di Pasquale
Videographer Art & Shock  studio
Videographer Andrey Saul
Videographer Modestino  Iavarone
Videographer Unmei Films
Videographer Natali Bannykh
Videographer Дмитрий Фролов
Videographer Konstantinos Potamianos
Videographer Александр Иванов
Videographer Игорь Покровский
Videographer JB Studio
Videographer Sicurella Fotografi
Videographer KutuzovVideo videography
Videographer Nikita Tolkachev
Videographer NAVROCKY STUDIO
Videographer Vovka Kozubskyy
Videographer Magiczny Pixel
Videographer Aleksandr Kiselev
Videographer Marina Borodkina
Videographer Vanessa and Ivo
Videographer Ronan Quinn
Videographer Panos Karachristos
Videographer Movila | Alessandro Costanzo
Videographer Alberto d'Aria
Videographer Francesco Mazzeo Film
Videographer Iryna Kachalouskaya
Videographer Cruz Studio
Videographer Antonis Papadakis
Videographer Tapio Ranta
Videographer Polina Razumovskaya
Videographer George Yeo
Videographer Alexander Novikov
Videographer OMEGA Videostudio
Videographer Javier Gordillo
Videographer Filomena Story
Videographer Mariusz Dyrda Emde Studio
Videographer Andrei Brînză
Videographer Hugo Sousa Films
Videographer Eusebiu Badea
Videographer KORO FILMS
Videographer Bulat Galiullin
Videographer Kamil Panský
Videographer Angelo Zambuto
Videographer Stas Lysak
Videographer Антон Кузнецов
Videographer Luciano Di Lascio
Videographer Valerio Magliano
Videographer Pedro Martins
Videographer Wedding Moments
Videographer Alexandros Ktistakis
Videographer Black Bears Films
Videographer Marius Stancu
Videographer Luis  Pereira
Videographer Empire State Movie
Videographer Edgaras Kniuksta
Videographer Alex Pegoli
Videographer Danijel  Bolic | Beep Pictures

Ưu điểm

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.

Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).

Xem người dùng theo dõi bạn.

Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).

Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.

Cá nhân hoá thông tin của bạn

Cơ hội để tấn công video của các biên tập viên khác để tham gia vào trận đầu tuần.

Quảng cáo đang xem về việc tìm một người quay phim.