Tài khoản Pro

Điều kiện để tiếp nhận

Để có tài khoản trong ít nhất 2 tháng
Đăng tải các danh mục ít nhất 10 video
Để đạt được yêu cầu đánh giá 0/100%
Videographer Cristi Coman
Videographer Modestino Iavarone
Videographer Joro Stavrev
Videographer Andrew Gulko CINEMA.LV
Videographer Adriana Russo
Videographer Shaxzod Pulatov
Videographer Stephane M
Videographer Henrique Ogata No3 Filmes
Videographer Origami Group
Videographer Jivo Huseri
Videographer Valerio D'Andrassi
Videographer Francesco Fortino
Videographer Calogero Monachino
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
Videographer Tapio Ranta
Videographer Javier Gordillo
Videographer GOODzyk production
Videographer Dody Lim
Videographer Magiczny Pixel
Videographer Omega Videostudio
Videographer Studio Styl
Videographer Unmei Films
Videographer Simone Forti
Videographer Iryna Kachalouskaya
Videographer Marian Croitoru
Videographer Vovka Kozubskyy
Videographer Bulat Galiullin
Videographer Mykola Pohodzhay
Videographer Forever Wedding Films
Videographer Ivory Films
Videographer ON digitalvideo
Videographer Alexandros Ktistakis
Videographer Olivier Kandyflosse
Videographer Motion Reel Films
Videographer Михаил Илькевич
Videographer AG Studio Videography
Videographer Felipe Figueroa
Videographer Bostjan Vucak
Videographer Hugo Sousa Films
Videographer Ivo Vartanian
Videographer Oneshchak Production
Videographer Photoenvision Studio
Videographer Steve Oikonomou
Videographer Jason Belkov
Videographer Victor Popov Film Company
Videographer Dima Lobach
Videographer Beyond Vision Wedding Films
Videographer Giuseppe Piserchia
Videographer 35 Lab
Videographer STC Videographer
Videographer Promo Film Studio
Videographer Lucian Sofronie
Videographer Ronan Quinn
Videographer Maxim Ignatenco
Videographer Alex Cupid
Videographer Bernardo Migliaccio Spina
Videographer SkyTrip Studio
Videographer Damiano Scarano
Videographer Panos Karachristos
Videographer Cosmin Bolohan

Ưu điểm

Những người sở hữu tài khoản cao cấp được hiển thị trong danh mục trên tất cả những videographer khác.

Đưa ra tác phẩm mới trong một ngày (đối với những tác phẩm khác trong hai ngày).

Xem người dùng theo dõi bạn.

Không có giới hạn về số lượng tác phẩm trong thông tin của bạn (cho những người khác 15).

Quyền tham gia hàng năm WEVA Award.

Cá nhân hoá thông tin của bạn

Cơ hội để tấn công video của các biên tập viên khác để tham gia vào trận đầu tuần.

Quảng cáo đang xem về việc tìm một người quay phim.