Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Chuyên ngành đám cưới
1/31
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - COLORREEL2018_WEVA
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Vlad and Nastya
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Vlad & Anastasia
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - ВЛАД и МАРИЯ / Казбеги, ყაზბეგი
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - colorreel
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Life is only where there is love. (أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة)
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Margo + Konstantin | preview

COLORREEL2018_WEVA

Videographer Рустам Курбанов

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 10
Alexander Shnaider — 8
EMOTiONS PRO — 9
Riccardo Fasoli — 8
Roman Khlyustov — 10
Leonid Smith — 10
Mayeul Kawai-Thevenin — 8
Lenny Pellico — 7
∑ 70