Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Chuyên ngành đám cưới
2/31
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - COLORREEL2018_WEVA
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Vlad and Nastya
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Vlad & Anastasia
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - ВЛАД и МАРИЯ / Казбеги, ყაზბეგი
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - colorreel
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Life is only where there is love. (أينما يتواجد الحب تتواجد الحياة)
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Margo + Konstantin | preview
WEVA RuAward 2018 - Colorist đẹp nhất - Penna Cantante // wedding teaser

Vlad and Nastya

Videographer Yulia Vopilova

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 10
Alexander Shnaider — 6
EMOTiONS PRO — 10
Riccardo Fasoli — 6
Roman Khlyustov — 10
Leonid Smith — 10
Mayeul Kawai-Thevenin — 7
Lenny Pellico — 8
∑ 67