Video của ngày
Ngày 08 tháng 07 năm 2013
Videographer Blink Film
Luân Đôn, Vương Quốc Anh
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Monika & Krzysztof

Like us!
https://www.facebook.com/blinkfilm

Nhận xét:

    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập