Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/08/2018
Video của ngày
Ngày 14 tháng 08 năm 2015
Video của ngày
Ngày 29 tháng 04 năm 2017
Video của ngày
Ngày 30 tháng 09 năm 2015
Video của ngày
Ngày 07 tháng 10 năm 2015
Video của ngày
Ngày 11 tháng 06 năm 2015
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/10/2018
Video của ngày
Ngày 30 tháng 09 năm 2015
Videographer Ivo Vartanian
Burgas, Bun-ga-ri
0
Number of winnings
in Main Contests
19
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
458
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

coming soon Veselina & Zhelyazko

Just Married
11th July 2015
Veselina & Zhelyazko

Nhận xét:

    Tác giả đã bị cấm để lại nhận xét.
    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập