0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Mario & Maria Pia's Wedding Highlights

Molte persone vi diranno che è impossibile, molte persone vi diranno che sarà così difficile, ma se si crede in essa con tutta la forza, vedrete che i sogni possono diventare realtà.
Many people will tell you that it's impossible, many people will tell that it will be so hard, but if you believe in it with all strength, you'll see that dreams can come true.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập