Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/03/2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 20 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 12 tháng 10 năm 2016
Video của ngày
Ngày 01 tháng 10 năm 2016
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2017
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
23
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1352
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Terry e Sofia

Bernardo Migliaccio Spina Videografo
riprese:
camera 1 Bernardo Migliaccio Spina
camera 2 Nazareno Migliaccio Spina
prodotto da Asimmetrici Film
location : Ravello- Italy
·2.729 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập