Video của ngày
Ngày 09 tháng 11 năm 2016
Video của ngày
Ngày 21 tháng 04 năm 2016
Video của ngày
Ngày 30 tháng 06 năm 2018
Video của ngày
Ngày 02 tháng 03 năm 2016
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/08/2018
Video của ngày
Ngày 14 tháng 08 năm 2015
Video của ngày
Ngày 29 tháng 04 năm 2017
Video của ngày
Ngày 02 tháng 03 năm 2016
Videographer Ivo Vartanian
Burgas, Bun-ga-ri
0
Number of winnings
in Main Contests
19
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
459
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Kiss me

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập