Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/07/2018
Video của ngày
Ngày 20 tháng 06 năm 2016
Video của ngày
Ngày 20 tháng 06 năm 2016
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
131
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Love Story Nazaret & Alberto

MANUEL GIROL FILMMAKER
Love Story Nazaret & Alberto
Vídeo de Boda grabado en Murcia
manuelgirol.com
facebook.com/ManuelGirolFilmmaker
·4.858 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập