Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/07/2018
Video của ngày
Ngày 20 tháng 06 năm 2016
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 14/07/2018
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
68
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Vídeo de Boda en Toledo| Monasterio de San Juan de los Reyes | Teaser Belen & Mario

Teaser de Belen y Mario, grabado en el Monasterio San Juan de los Reyes, Toledo
· 3.050 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập