Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/08/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/07/2018
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
131
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

easer Lorena & Juan Antonio

TEASER LORENA & J. ANTONIO
Vídeo de Boda grabado en Castellón de la Plana
Celebrada en: la Finca La Huerta de Peñalen www.grupopenalen.com/la-huerta-de-penalen
MANUEL GIROL FILMMAKER
www.manuelgirol.com
facebook.com/ManuelGirolFilmmaker
·2.244 views·

Nhận xét:

    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập