Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 17 tháng 08 năm 2016
Video của ngày
Ngày 03 tháng 08 năm 2016
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Bojan Mitkovski
Bitola, Bắc Macedonia
29
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
103
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

I’M GONNA LOVE YOU

Filmed by Bojan and Dalibor Mitkovski, Zaga Production
www.zagaproduction.com
www.ultimate-workshop.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập