Video của ngày
Ngày 27 tháng 12 năm 2016
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 17 tháng 08 năm 2016
Videographer Bojan Mitkovski
Bitola, Ma-xê-đô-ni-a
29
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
413
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Beautiful in white

Filmed by Bojan and Dalibor Mitkovski, Zaga Produciton
www.zagaproduction.com
www.ultimate-workshop.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập