Video của ngày
Ngày 24 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/04/2017
Video của ngày
Ngày 26 tháng 10 năm 2016
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/08/2017
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
190
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Teaser Maria & Jesús

Teaser Maria & Jesus - Vídeo de boda en Madrid
·1.807 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập