Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/04/2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 10 năm 2016
Video của ngày
Ngày 04 tháng 08 năm 2016
Videographer MarFilm Studio
Lublin, Ba Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
8
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
160
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Ola & Kamil - Highlights / Love Story

Ola and Kamil’s wedding film was really challenging for us as we wanted to capture and show their authentic emotions on the Wedding Day. There were a lot of touching moments full of happiness, joy and LOVE. Showing such emotions makes our job satisfying. Enjoy the highlight film.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập