Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 10 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 09 tháng 01 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/04/2017
Video của ngày
Ngày 08 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 07 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 09 tháng 01 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 16/04/2017
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
103
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Love Actually Rachele + Luca

Deep Love
Roots
Light
Grabs my Heart and Eat It
This is What We Are:
Born from the Soil
Dancing in the Air and Loving our Souls
Rachele + Luca
Show Us Your Love
whitelifestudio.com

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập