Video của ngày
Ngày 17 tháng 03 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/03/2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 20 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 12 tháng 10 năm 2016
Video của ngày
Ngày 01 tháng 10 năm 2016
Video của ngày
Ngày 20 tháng 01 năm 2017
0
25
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
898
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

THE GEOMETRY OF WHITE

The geometry of white
CREATIVE DIRECTOR AND PRODUCER - Ideeventi
IDEEVENTI ASSISTANT - Stella Stirparo
PHOTOGRAPHY - Alfredo Muscatello
MODEL - Tania Kreshchuk
STATIONERY DESIGN - Silgrafica
FLORAL DESIGN - Francesco Marrapodi Fiorista
VENUE - Ideeventi Store
VIDEOGRAPHER - Bernardo Migliaccio Spina
GEOMETRIC STRUCTURES - Aurelio Micelotta
MAKEUP ARTIST - Rosamaria Caricari by Estetica Mixage
GOWNS - Ideeventi
HAIR STYLIST - Francesco Falcometà by Compagnia della Bellezza
EARRINGS AND BRACELET - Ideeventi Store
RING - Arte orafa Caroleo
DISHES AND CUTLERY - Arte orafa Carole

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập