Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
23 — 29/03/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/06/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/03/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/03/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/09 — 02/10/2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 09/03/2017
Videographer Logic FreeMind
Bihać, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
28
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
957
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Mario & Sanja - Our Wedding day

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập