Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
26/01 — 01/02/2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/07/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/08/2017
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/07/2017
Video của ngày
Ngày 16 tháng 09 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 26 tháng 08 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/08/2018
Video của ngày
Ngày 15 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/10/2017
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 18/07/2017
Videographer Carlos van Oostrum
Rotterdam, Hà Lan
0
Number of winnings
in Main Contests
17
Các video trong ngày
7
Lựa chọn của người biên tập
46
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
355
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

BruidBeeld Highlight Film Leila & Richard // Het Roode Koper, Ermelo, the Netherlands

· 11.452 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập