Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/11/2017
Video của ngày
Ngày 08 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/07/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/06/2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 24 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 29/06/2018
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
Botoşani, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
596
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Botez Darius

·5.748 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập