Video của ngày
Ngày 26 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 15 tháng 01 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/05/2017
Video của ngày
Ngày 26 tháng 01 năm 2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
160
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

One lifelong love / Crimea

Жизнь порой бывает удивительно скупа — целыми днями, неделями, месяцами, годами не получает человек ни единого нового ощущения. А потом он приоткрывает дверь — и на него обрушивается целая лавина...
Красивая , обоятельная и привлекательная невеста Севиля,статный и добрый жених Женя, незабавываемые часы и минуты с Вами никогда не забуду. Приятные воспоминания... Спасибо Вам...
· 10.583 views ·

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập