Video của ngày
Ngày 04 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 05 năm 2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 03 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/03/2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 20 tháng 01 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 28/03/2017
0
Number of winnings
in Main Contests
24
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1233
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Andrea e Vanessa

videografo Bernardo Migliaccio Spina
Fotografo :Giuseppe Maria Gargano
·6.090 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập