Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/05/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/06/2017
Video của ngày
Ngày 04 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 17 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/06/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 09/05/2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
0
Number of winnings
in Main Contests
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
242
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

It all started with a smile.

Твои глаза – бездонность бирюзового неба. Хочу окунуться в него, плавать, и не выныривать. Если утону – не спасай: я мечтала, всю свою жизнь, тонуть в твоих глазах. Они – это самое прекраснейшее, что есть на свете белом….
Юра&Мила
·2.294 views·

Nhận xét:

    Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập