Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/03 — 04/04/2018
Videographer Izzatilla Tursunkhajaev
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
22
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding Hightlights (Yorqin & Zarifa)

To love is not to look at one another, but to look together in the same direction.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập