Videographer PK video Films
Kraków, Ba Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
12
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
965
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Beata & Łukasz

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập