Videographer PK video Films
Kraków, Ba Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
9
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
757
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Beata & Łukasz

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập