Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/04/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
Ngày 28 tháng 12 năm 2017 — Ngày 03 tháng 01 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 10/04/2017
Videographer Welcome Films
Mát-xcơ-va, Nga
2
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
205
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Свадьба Михаил и Елена / Wedding Michail & Elena (WELCOME FILMS)

Видео снято компанией: WELCOME FILMS / welcome-films.com / instagram.com/welcome_films / vk.com/welcomefilms

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập