Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
23 — 29/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 05/10/2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 06 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/02/2018
Video của ngày
Ngày 02 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/09/2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Carlos van Oostrum
Rotterdam, Hà Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
16
Các video trong ngày
6
Lựa chọn của người biên tập
41
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
685
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

35 seconds of BruidBeeld

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập