Video của ngày
Ngày 11 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/08/2017
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/07/2017
Video của ngày
Ngày 15 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/10/2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 26 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 10/07/2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/11/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/09/2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 04 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Carlos van Oostrum
Rotterdam, Hà Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
9
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
28
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
495
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

35 seconds of BruidBeeld

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập