Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/02/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/10 — 02/11/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/06/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 25/08/2017
Video của ngày
Ngày 09 tháng 05 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/04 — 06/05/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/08/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
19 — 26/08/2017
Videographer Dwie Wieze Studio
Kielce, Ba Lan
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
12
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
131
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Thanks for Parents

Natalia & Piotrek

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập