Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/12/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/10/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/06/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/10/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 08/10/2017
Videographer Golden Legend
Kherson, U-crai-na
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
278
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Christine & Paul || love story

🎬Golden Legend project #2

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập