Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/05/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/06/2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
0
Number of winnings
in Main Contests
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
242
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding video. Love is magical.

Yes, we are not perfect, so what? But we are ideally suited to each other! A chance meeting is the most nonrandom thing in the world ... We choose our loved ones! Therefore, whoever is close to us depends only on us ...
·2.165 views·

Nhận xét:

    Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập