Video của ngày
Ngày 29 tháng 07 năm 2017
Video của ngày
Ngày 15 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 04 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 05 năm 2017
Video của ngày
Ngày 17 tháng 03 năm 2017
Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/03/2017
Video của ngày
Ngày 04 tháng 06 năm 2017
0
Number of winnings
in Main Contests
24
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1234
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

GIANLUCA E ALESSIA

Bernardo Migliaccio Spina Videografo
riprese:
camera 1 Bernardo Migliaccio Spina
camera 2 Giuseppe Cusato
prodotto da Studio Migliaccio Spina
Fotografo -Nazareno Migliaccio Spina nazarenomigliacciospina.com
·5.616 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập