Video của ngày
Ngày 21 tháng 03 năm 2017
Video của ngày
Ngày 14 tháng 01 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/08 — 05/09/2017
Video của ngày
Ngày 08 tháng 11 năm 2016
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/08/2017
Video của ngày
Ngày 02 tháng 04 năm 2016
Videographer Rustam Kurbanov
Volgograd, Nga
5
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
420
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

N & E // Wedding film

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập