Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/12/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/10/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/06/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/10/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 23/06/2017
Videographer Golden Legend
Kherson, U-crai-na
0
Number of winnings
in Main Contests
5
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
441
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Alex & Julia || wedding

Happily ever after ©

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập