Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/12/2017
Video của ngày
Ngày 30 tháng 07 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/10/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 05 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 22 tháng 05 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/07 — 04/08/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 06 năm 2017
Videographer Bojan Mitkovski
Bitola, Ma-xê-đô-ni-a
29
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
413
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

YOUTH the movie - Ultimate workshop video

Filmed by Bojan and Dalibor Mitkovski, Zaga production
Filmed at the Ultimate Workshop for studio from Strumica, Macedonia,
Their own version of the video, filmed by them is coming soon.
www.zagaproduction.com
www.ultimate-workshop.com
·6.825 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập