Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/07/2018
Video của ngày
Ngày 23 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/12/2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/07 — 02/08/2017
Video của ngày
Ngày 27 tháng 04 năm 2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
27/07 — 03/08/2017
Videographer Manuel Girol Filmmaker
Ma-đrít, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
131
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

PostBoda "Coming Soon" Noelia & Javi

PostBoda "Coming Soon" Noelia & Javi
·5.365 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập