Video của ngày
Ngày 15 tháng 01 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/05/2017
Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/05/2017
Videographer Alex Cupid
Odessa, U-crai-na
0
Number of winnings
in Main Contests
7
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
242
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Trailer. My angel.

·2.054 views·

Nhận xét:

    Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
    Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập