0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
12
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

English Wedding in Apulia // Johnathan & Cloe

Sometimes words cannot explain or telling emotions. You must live those!
This is, in a few words, the wedding video in Apulia of Johnathan & Cloe.
I cannot explain what these guys gave to me on their wedding day. I just hope that you can see, through my humble film, the whole beauty around them, but most important that you can feel love. Love always wins.
Stop words. Just see it!
Wedding Videographer: Matteo Cotugno // http://www.lab301.it
Wedding Venue: Tenuta Monacelle // Apulia
Event planned by: Emily Charlotte Stoner // http://www.weddingsbyemilycharlotte.co.uk/
Wedding Photographer: Scott Wood // http://scott-wood.uk
Thanks to Claudio & Diana Duet // http://www.claudioediana.it/
· 1.750 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập