Video của ngày
Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/01 — 06/02/2018
Video của ngày
Ngày 04 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/01/2018
Video của ngày
Ngày 09 tháng 08 năm 2017
Video của ngày
Ngày 23 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/01 — 07/02/2018
0
Number of winnings
in Main Contests
24
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1232
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Ampia Visione

prodotto da Bernardo Migliaccio Spina Videografo
per Gargano Fotografi
·7.486 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập