Video của ngày
Ngày 13 tháng 08 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 23/11/2017
Video của ngày
Ngày 12 tháng 08 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
20 — 26/09/2017
Video của ngày
Ngày 11 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/08/2017
Video của ngày
Ngày 10 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 08 năm 2017
Video của ngày
Ngày 08 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 10 tháng 08 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Кирилл Савицкий
Min-xcơ, Bê-la-rút
0
Số lượng người thắng cuộc
trong cuộc thi chính.
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1140
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Sergey and Svetlana (insta ver.)

Sergey and Svetlana (insta ver.)
filmed by KS Films
vk.com/ksfilms / vk.com/ksfilmsprod
instagram.com/kirillsavitsky
+375 29 343 57 69 / +375 33 357 57 69

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập