Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/09/2017
Videographer Vovka Kozubskyy
Ivano-Frankivsk, U-crai-na
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
228
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Slavik & Olena

· 1.682 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập