Video của ngày
Ngày 08 tháng 01 năm 2018
Video của ngày
Ngày 20 tháng 10 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/10 — 06/11/2017
Video của ngày
Ngày 16 tháng 06 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Videographer GOLD VISION GROUP
Ta-sơ-ken, U-dơ-bê-ki-xtan
0
Number of winnings
in Main Contests
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
246
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Love Story (rooms)

Входя в какую-либо дверь, мы делаем шаг, как в пространстве, так и во времени. Каждая дверь ведет не только в данное помещение, но также в его прошлое и текущее нам навстречу будущее.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập