Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 22/11/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
16 — 23/11/2017
Videographer Vovka Kozubskyy
Ivano-Frankivsk, U-crai-na
0
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
223
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

S + O ( Verona. Italy )

·2.172 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập