Video của ngày
Ngày 16 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 23/05/2018
Video của ngày
Ngày 13 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
25 — 31/03/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/12/2017
Video của ngày
Ngày 30 tháng 07 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/10/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 06 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 09/12/2017
Videographer Bojan Mitkovski
Bitola, Bắc Macedonia
29
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
103
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

So that you'll love me so

Filmed by Bojan and Dalibor Mitkovski, Zaga Production,
Cover photo by Dominique Hammer,
www.zagaproduction.com
www.ultimate-workshop.com
· 6.686 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập