Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
10 — 16/02/2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/06/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/01/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
12 — 18/02/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 18/01/2018
0
7
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
8
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
105
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

"I promise you"

Beautiful and emotional destination wedding in Italy, Lake Como

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập