Video của ngày
Ngày 17 tháng 09 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/10/2017
Video của ngày
Ngày 15 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/01 — 05/02/2018
Video của ngày
Ngày 30 tháng 06 năm 2016
Video của ngày
Ngày 15 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/01 — 06/02/2018
Videographer Al Agua Cinema
Miami, Hoa Kỳ
9
Các video trong ngày
5
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
312
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Rachel + Alex (Key West)

·7.569 views·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập