Video của ngày
Ngày 18 tháng 01 năm 2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 16 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 23/05/2018
Video của ngày
Ngày 13 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
25 — 31/03/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/12/2017
Video của ngày
Ngày 16 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
17 — 24/05/2018
Videographer Bojan Mitkovski
Bitola, Bắc Macedonia
29
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
67
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Perfect Love Story

Filmed by Bojan and Dalibor Mitkovski, Zaga Production
www.zagaproduction.com
www.ultimate-workshop.com
· 13.294 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập